legionar 2

0

legionarAntonín  Koutecký

* 14. 12. 1892 v Hostokryjích u Rakovníka

†  18. 9. 1921 v sanatoriu na Pleši u Příbrami


Antonín se narodil jako druhý syn Antonína a Vincenzie Kouteckých, malorolníků z Hostokryj u Rakovníka. Po obecní škole pomáhal  rodičům

na hospodářství  a později odešel do hutí v  Kladně, kde bydlel v Kročehlavech, Sokolská ul. čp. 57. 

V r. 1914 narukoval do rakouské armády k 88. pěšímu pluku v Berouně jako pěšák - střelec.
 
    
Rodinný domek čp. 20 v Hostokryjích u Rakovníka
domek    


                                                                   
                                                                  Fotografie z r. 1913  při  vojenském odvodu                                                                       Fotografie z Vladivostoku r. 1919
  2    1

Legionářský  list
4


12

Průběh služby v ruských legiích - dle dokumentů
z Vojenského historického archivu v Praze :


8

66

    

    Z jeho pobytu v Rusku za 1. světové války se dochovaly dva zápisníky - sešítky. První zachycuje osobní zážitky Antonína - "Na frontě až do zajetí ".  Druhý pak nazval " Moje cesta do 

    vlasti z Ruska po moři ".   V něm je zachycen návrat lodí z války z Vladivostoku - 25.11. 1919, přes Japonsko, Singapur, Džibuti, africké pobřeží, Suezský průplav do Terstu v Itálii,

    cestu vlakem  do Čech - 12. 1. 1920.   Jde o osobní zachycení jeho celé vojenské anabáze. Zápisky jsem naskenoval a uložil v níže uvedených odkazech.odkazy :
Zápisky
z ruské fronty a zajetí

Moje cesta do vlasti
z Ruska po moři

Fotografie a dokumenty
Válečný osud bratra Adolfa
Válečný osud bratra Bohuslava


    Zpracoval dle rodinného archivu  :    Bohuslav Koutecký  -   bkouteckemu@seznam.cz