legionar 2

0

legionarAntonín  Koutecký

* 14. 12. 1892 v Hostokryjích u Rakovníka

†  18. 9. 1921 v sanatoriu na Pleši u Příbrami


Antonín se narodil jako druhý syn Antonína a Vincenzie Kouteckých, malorolníků z Hostokryj u Rakovníka. Po obecní škole pomáhal  rodičům

na hospodářství  a později odešel do hutí v  Kladně, kde bydlel v Kročehlavech, Sokolská ul. čp. 57. 

V r. 1914 narukoval do rakouské armády k 88. pěšímu pluku v Berouně jako pěšák - střelec.
 
    
Rodinný domek čp. 20 v Hostokryjích u Rakovníka
domek    


                                                                   
                                                                  Fotografie z r. 1913  při  vojenském odvodu                                                                       Fotografie z Vladivostoku r. 1919
  2    1Legionářský  list

  4


  Průběh jeho služby v ruských legiích - dle dokumentů z Vojenského historického archivu v Praze  :

                                                                                              -  3.  9.  1916    padl do zajetí u Břežan, v zajetí byl v Dárnici

                                                                                              -  7.  9.  1916    schopen dobrovolně a zapsán do stavu 1. záložní roty

                                                                                              -  20.9.  1916    zařazen do českého vojska v Rusku, 2. pluk, polní rota, střelec

                                                                                              -  27.10. 1916   odeslán ke štábu 1. střeleckého pluku

                                                                                              -  30.10. 1916   převeden do 2. střeleckého pluku

                                                                                              -  4. 11.  1916   přešel z 1. střeleckého pluku a zapsán do 10. roty

                                                                                              -  28.12. 1916   přijal pravoslavné jméno Vasilij

                                                                                              -  26. 5.  1917   obdržel 35 denní dovolenou do Semipalatinska

                                                                                              -  17. 7.  1917   vrátil se z dovolené

                                                                                              -  26. 5.   1918   odeslán na léčení do nemocničního vlaku č. 107

                                                                                              -  28.6.   1918   vrátil se z léčení

                                                                                              -  22.8.   1918   odeslán na lékařskou komisi do Čeljabinska

                                                                                              -  12. 9.   1918   zapsán do seznamu voj. odboru O.Č.S.N.R a zanesen do seznamu

                                                                                                                       nalézajících se v invalidovně

                                                                                              -  2.10.   1918   přeložen do pěšího výzvědného oddělení

                                                                                              -  8.10.   1918   odeslán na léčení do čsl. nemocnice v Petropavlovsku

                                                                                              -  10.11. 1918   lékařskou komisí v čsl. nemocnici v Čeljabinsku uznán byl k polní

                                                                                                                       službě neschopný ( tuberkulóza )

                                                                                              -  25.11. 1918   odeslán do štábu armádního sboru, vyškrtnut ze seznamu pluku a roty

                                                                                              -  20.11. 1918   za chrabrost a věrné plnění svých povinností povýšen na četaře

                                                                                              -  11.1.   1919   převeden v pravomoc velitele zdravotního vlaku č. 101 k odeslání do Čech


    

    Z jeho pobytu v Rusku za 1. světové války se dochovaly dva zápisníky - sešítky. První zachycuje osobní zážitky Antonína - "Na frontě až do zajetí ".  Druhý pak nazval " Moje cesta do 

    vlasti z Ruska po moři ".   V něm je zachycen návrat lodí z války z Vladivostoku - 25.11. 1919, přes Japonsko, Singapur, Džibuti, africké pobřeží, Suezský průplav do Terstu v Itálii,

    cestu vlakem  do Čech - 12. 1. 1920.   Jde o osobní zachycení jeho celé vojenské anabáze. Zápisky jsem naskenoval a uložil v níže uvedených odkazech.odkazy :
Zápisky
z ruské fronty a zajetí

Moje cesta do vlasti
z Ruska po moři

Fotografie a dokumenty
Válečný osud bratra  Adolfa
Válečný osud bratra  Bohuslava


    Zpracoval dle rodinného archivu  :    Bohuslav Koutecký  -   bkouteckemu@seznam.cz